מדריך שימוש בGen2 FileSmile On Outlook

מטרת התהליך הינו תיוק להודעות דואר/קבצים לנספחים בפריוריטי הקדמה א. שלבי מסמך זה הינם בהתבסס לכך שהתוכנה הותקנה והוגדרה במחשב ממנו מפעילים את התוכנה, במידה ולא רצ"ב קישור למדריך התקנתGen2 FileSmile ב. בוצעה הגדרה ראשונית לאחר התקנה (מצורף הסבר בסוף מדריך זה) • אופן השימוש : ישנן שתי דרכים בהם…

המשך לקרוא

מדריך להתקנת FileSmile Gen2

כותרLB20000008  מהדורה 3 ראשית, עליכם לוודא שבידכם הנתונים הבאים : א. שם משתמש וסיסמה לפריוריטי ב. שם הרישיון (כפי שקבלתם ממוקד התמיכה) לדוג' DEMO • אופן ביצוע התקנה א. להורדת קובץ ההתקנה לחץ כאן: הורד ב. לאחר סיום ההורדה, יש להפעיל את קובץ ההתקנה FileSmileInstaller.exe ג. יש להקליד את פרטי…

המשך לקרוא

מדריך לשימוש בFILESMILE+SCANSMILE

מדריך לFILESMILE מערכת תיוק וסריקה מהירה ויעילה לעסקים. לאחר התקנת FILESMILE – מדריך להתקנת FILESMILE. מדריך להתקנת FILESMILE GEN2 יתווסף אייקון לשולחן העבודה ובנוסף יתווסף אייקון של FILESMILE לתפריט העכבר שהסמן עומד על הקובץ אותו רוצים לתייק ולוחצים כפתור ימני בעכבר ולחיצה על FILESMILE. לחיצה על אחת מהאופציות (אייקון על…

המשך לקרוא

מדריך להוספת תמיכה בהדפסת ברקוד בתחנות העבודה

כדי לאפשר הדפסת תעודות עם ברקוד וליקוט אוטומטי של תעודות יש להוריד ולהתקין גופן לברקוד מדריך להוספת תמיכה בגופן (פונט) ברקוד בתחנות עבודה יש להוריד את הגופן מהקישור הבא http://httpfree.agas.co.il/filesmile/free3of9.ttf לאחר ההורדה, יש ללחוץ דאבל קליק על הקובץ ttf ואחר כך על Install (פעולה זו יש לבצע בכל העמדות בהן נדרש שהתעודות…

המשך לקרוא

מדריך להגדרת גופן (פונט) ברקוד בהדפסת תעודות השונות בפריוריטי / זום

מדריך להגדרת גופן (פונט) ברקוד בהדפסת תעודות השונות בפריוריטי / זום הערה : פעולה זו גורפת על כלל המשתמשים ומתבצעת רק פעם אחת. יש להוריד את הגופן מהקישור הבא http://httpfree.agas.co.il/filesmile/free3of9.ttf לאחר ההורדה, יש ללחוץ דאבל קליק על הקובץ ttf ואחר כך על Install יש להגדיר גופן חדש במסך טבלת גופנים (דרך…

המשך לקרוא

מדריך שימוש ב ScanSmile (סריקת ברקודים)

מטרת התהליךהינו תיוק של הודעות דואר/קבצים לנספחים בפריוריטי מדריך שימוש ב ScanSmile (סריקת ברקודים) מטרת התהליךהינו סריקה ותיוק אוטומטי לתעודות שהופקו מהפריוריטי והודפסו עם ברקוד שיאפשר תיוקלנספחים ע"י איתור ופיענוח ברקוד. הקדמה שלבי מסמך זה הינם בהתבסס לכך שהתוכנה הותקנה והוגדרה במחשבממנו מפעילים את התוכנה (קישורלמדריך התקנת FileSmile) (קישור להתקנת GEN2) יש…

המשך לקרוא

מדריך שימוש ב FILESMILE ON OUTLOOK

מטרת התהליך הינו תיוק של הודעות דואר/קבצים לנספחים בפריוריטי הקדמה שלבי מסמך זה הינם בהתבסס לכך שהתוכנה הותקנה והוגדרה במחשבממנו מפעילים את התוכנה. קישורלמדריך התקנת FileSmile קישור מדריך להתקנת FILESMILE GEN 2 הוראות להגדרה ראשונית לאחר התקנה (בסוף מדריך זה) • לשם הבנת אופן השימוש, ישנן שתי דרכים בהם ניתן…

המשך לקרוא

מדריך סריקה מפריוריטי FileSmile

מדריך סריקה מפריוריטי FileSmile מטרת התהליך הינו הפעלת סריקה בפריוריטי בתעודות/מסכים השונים. הקדמה שלבי מסמך זה הינם בהתבסס לכך שהתוכנה הותקנה והוגדרה במחשב ממנו מפעילים את התוכנה (קישור למדריך התקנת FileSmile)(קישור למדריך התקנת GEN2) במחשב ממנו רוצים לבצע את הסריקה מותקן סורק. בפריוריטי יש להכנס לתעודה/כרטיס אליהם מעוניינים לסרוק מסמך…

המשך לקרוא

מדריך להתקנת FileSmile

ראשית, עליך לוודא שבידכם הנתונים הבאים : שם משתמש וסיסמהלפריוריטי קיים בידכם קישורלתקנת התוכנה (כפי שקבלתם ממוקד התמיכה) דוגמא בלבד לקישור התקנה (עליך לקבל אותו מראש ממרכז התמיכה) http://filesmiledemo.agas.co.il/filesmile/installer/filesmileinstaller.application ביצוע התקנה יש להריץ את ההתקנהבאמצעות הפעלת הקישור שקבלתם מראש (יש להשתמש בדפדפן Edge/Explorer) מומלץ לפתוח אתהדפדפן באמצעות (קליק ימני ו…

המשך לקרוא