• מערכת לתיוק מסמכים לכל סוגי התעודות במערכת.
  • יכול הצגת מסמכים שתויקו מה Outlook, שולחן עבודה ללא כניסה למערכת.
  • יכולת שליפת מסמכים שתויקו וצירופם לדואר אלקטרוני.