ראשית, עליך לוודא שבידכם הנתונים הבאים :

 • שם משתמש וסיסמה
  לפריוריטי
 • קיים בידכם קישור
  לתקנת התוכנה (כפי שקבלתם ממוקד התמיכה)

דוגמא בלבד לקישור התקנה (עליך לקבל אותו מראש ממרכז התמיכה)

http://filesmiledemo.agas.co.il/filesmile/installer/filesmileinstaller.application

ביצוע התקנה

 • בסיום ההתקנה יש
  ללחוץ על "אישור"

הערה :

 • במידה ומתקבלת
  ההודעה הבאה, יש ללחוץ OK , ולסגור את ההתקנה באמצעות לחיצה על X

 • הודעה זו רלוואנטית
  למשתמשים העובדים בפריוריטי עם ממשק WEB בלבד, במידה והנכם משתמשים בממשק WEB
 • יש להפעיל את הקובץ
  c:\FileSmile\URL_Schema.exe
   

למשתמשים במודול סריקה מפריוריטי בלבד, אין צורך
להמשיך את שלבי ההתקנה

עם סיום ההתקנה, יתווספו התוכנות הבאות במחשב

 בפריוריטי

ממשק רגיל 

ממשק Web

FileSmile On Priority , סריקת תעודות מפריוריטי

קישור מדריך שימוש/הגדרה ראשונית

 • FileSmile DigitalSign  , חיתום דיגיטלי ע"י קומסיין (חוק ביעור
  מסמכים)
 • קישור מדריך
  שימוש/הגדרה ראשונית
 • למשתמשים העובדים עם מודול חיתום דיגיטלי (ביעור
  מסמכים) בהתקנה הראשונית יש לבצע מול מוקד התמיכה