מדריך סריקה מפריוריטי FileSmile

מטרת התהליך הינו הפעלת סריקה בפריוריטי בתעודות/מסכים השונים.

הקדמה

 1. בפריוריטי יש להכנס לתעודה/כרטיס אליהם מעוניינים לסרוק מסמך ולהפעיל את ההפעלה הישירה "הפעלת תוכנת סריקה"

ממשק רגיל

ממשק WEB

 • לאחר שיפתח מסך הסריקה, יש ללחוץ על הכפתור סרוק (5)

הערה :

 • לפני ביצוע השמירה, ניתן לסובב את המסמך אם הוא נסרק הפוך ע"י שימוש בכפתורי העריכה (11)
 • ניתן להקליד הערה שתופיע בשדה "שם הקובץ" לנספח בפריוריטי
 • במידה הגדרתם "שמירה אוט' " עם סיום הסריקה המסמך ישמר באופן אוטמטי
 • לאחר שהמסמך נסרק ומופיע בתצוגה המקדימה, ניתן ללחוץ על הכפתור "שמור" (6)

כפתורי המערכת

 1. סוג התעודה אליה יסרק המסמך
 2. תאריך יצירת התעודה
 3. מספר התעודה (מספר של הפריוריטי)
 4. לקוח/ספק כפי שצויין בתעודה
 5. הפעלת סריקה
 6. ביצוע שמירה (לאחר סריקה)
 7. הפעלת דגל זה יבצע שמירה אוטומטית לאחר סיום הסריקה
 8. פתיחת סייר קבצים המאפשר הוספת קבצים לסריקה
 9. שמירת הקבצים שצורפו לסריקה
 10. ניתן להקליד הערה שתופיע בשדה "שם הקובץ" לנספח בפריוריטי (ניתן להגדיר שדה זה כחובה)
 11. אפשרויות תצוגה/עריכה למסמכים שנסרקו טרם שמירתם
 12. כניסה למסך הגדרות
 13. תצוגה לתעודות שנסרקו

מסך הגדרות

 1. דגם סורק שהמערכת תעשה שימוש
 2. איכות הסריקה (מומלץ 150), ככול שהרזולוציה גדולה יותר, כך נפח הקובץ יהיה  גדול יותר.
 3. תצוגת הקובץ לשמירה
 4. Gray : אפור, מומלץ לשמירת מסמכים שנסרקו מדף צבעוני
 5. B/W : שחור/לבן
 6. RGB : צבע
 1. אפשרות לסריקה דו צדדית (אפשרי רק לסורק התומך באפשרות זו)
 2. שימוש במגש משני, מתאים לסורקים שיש בהם שני מגשי סריקה (בדרך כלל סורקים משולבים עם מדפסות)
 3. סוג קובץ לשמירה
 4. PDF (מומלץ)
 5. TIFF
 6. הפעלת תהליך סריקה באופן אוטמטי לאחר לחיצה על ההפעלה הישירה "הפעלת תוכנת סריקה"