FileSmile On Priority

  • מערכת סריקה מסמכים מכל התקן המחובר למחשב לרבות סורק, מצלמה.
  • סריקה קלה בקליק אחד מכל תעודה.
  • יכולת צפייה במסמכים שנסרקו לפני תיוקם במערכת.

סרוק מסמכים או תייק קבצים היישר לתעודה הנכונה במערכת המידע של הארגון .

סורקים איך שנוח: מתוך פריוריטי או משולחן העבודה.

התוכנה סורקת את המסמכים מכל סורק ומאפשרת תיעוד של המסמך בלחיצת כפתור היישר ממשק פריוריטי או משולחן העבודה.

אל תאבד זמן יקר על מעבר בין חלונות ,מעבר מסמכים בין תיקיות, ואובדן מסמכים בשל שמירה לא נכונה של המסמך.

סגור לתגובות.