DigitalSign FileSmile - לחיתום דיגיטאלי וביעור מסמכים

מערכת לחיתום דיגיטלי למסמכים סרוקים (בעור מסמכים)

כבר מעל עשור שנפתחה הדרך לביעור מסמכים והסתפקות בהחזקתם בצורה סרוקה. אך רוב העסקים מתקשים להטמיע את החיתום הדיגיטאלי הנדרש ולכן ממשיכים לצבור ארכיונים המבזבזים מקום וכסף ומהווים פרצת אבטחת מידע.

FILESMILE DigitalSign מאפשרת סריקת המסמכים וחיתומם בזמן אמת כך שאין צורך לשמור אף חשבונית ספק לאחר המאזן השנתי ואת שארית המסמכים אפשר לגרוס באופן מיידי.

FILESMILE מאפשר חיתום כפול הדרוש לחשבוניות ספק בקלות וביעילות תוך שימור המידע על החותם, בפריוריטי בתעודה הנכונה ובאופן המותאם לרגולציה.

כאשר המסמכים שמורים באופן דיגיטאלי קל לגבות ולשמור, ואף פעם לא לאבד מסמך חשוב.
יש לך שימוש טוב יותר במטרז' המשמש לקלסרים ולניירת?

הגיע הזמן להתקדם למשרד ללא דפים. תתחיל לסרוק לחתום, לגנוז ולחייך עם FILESMILE.