מדריכים

שאלה נפוצה :
איך אפשר לדעת איזה Gen (טכנולוגיה) וגרסה קיימת לנו בארגון ?

תשובה : 

  1. אם כבר הותקן FileSmile, כאשר פותחים את כל אחד מהמודולים השונים של FileSmile יופיע בכותרת סוג ה Gen (טכנולוגיה) והגרסה המותקנת לדג' 

 

  1. אם טרם הותקן, יש לברר מול מרכז התמיכה באמצעות פורטל השרות

מדריכים:

 

 

טכנולוגיה – Gen2  

 
 
 
 
 
 

נושא 

 
 
 
 
 

כותר 

 
 
 
 
 

מדריך להתקנת FileSmile Gen2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך שימוש ב FileSmile On Outlook Gen2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך סריקה ותיוק משולחן עבודה FileSmile Scan Gen2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך סריקה ישירה מפריוריטי FileSmile Scan Gen2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך שימוש ScanSmile Gen2 (סריקת תעודות חוזרות לפי ברקוד) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תפעול תקלות / שאלות ותשובות  FileSmile Gen2 

 
 
 
 

 

 

טכנולוגיה – Gen3 

 
 
 
 
 
 

נושא 

 
 
 
 
 

כותר 

 
 
 
 
 

מדריך להתקנת FileSmile Gen2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך שימוש ב FileSmile On Outlook Gen3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך סריקה ותיוק משולחן עבודה FileSmile Scan Gen3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך סריקה ישירה מפריוריטי FileSmile Scan Gen3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדריך שימוש ScanSmile Gen3 (סריקת תעודות חוזרות לפי ברקוד) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מתן הרשאות/הגדרות למשתמש בפריוריטי עבור FileSmile Gen3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הגדרת קבוצות חיפוש ב FileSmile Gen3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תפעול תקלות / שאלות ותשובות  FileSmile Gen3 

 
 
 
 

 

 

מדרכים FileSmile כללי 

 
 
 
 
 
 

נושא 

 
 
 
 
 

כותר 

 
 
 
 
 

מדריך להגדרת גופן (פונט) ברקוד בהדפסת תעודות השונות בפריוריטי / זום 

 
 
 
 

 

 

SignSmile (החתמה בטאבלט) 

 
 
 
 
 
 

נושא 

 
 
 
 
 

כותר 

 
 
 
 
 

מדריך להתקנת SignSmile על גבי טאבלט 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הגדרות מערכת SignSmile (פריוריטי) 

 
 
 
 

 

 

סגור לתגובות.